Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Variació secular

Tendència del valor d'un element a créixer o decréixer indefinidament, sens perjudici de les seves oscil•lacions de curt període.

Enllaç permanent: Variació secular - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Variació baromètrica | Glossari Meteorologia | Variògraf >

Novetats