Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Velocitat angular

Quocient de dividir la variació del valor d'un angle pel temps en el qual té lloc la variació. En Meteorologia teòrica té excepcional importància la velocitat angular de la rotació terrestre (w = 0,000073 seg-1).

Enllaç permanent: Velocitat angular - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Variòmetre | Glossari Meteorologia | Vent >

Novetats