Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Variòmetre

Aparell per a mesurar les petites fluctuacions d'un element meteorològic, i més particularment la velocitat d'aquestes fluctuacions. Quan altra cosa no s'indica, es tracta del variòmetre de pressió.

Enllaç permanent: Variòmetre - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Variògraf | Glossari Meteorologia | Velocitat angular >

Novetats