Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Vent d'afrau

Terral de poc gruix, que entra en mar encaixonat per un rieral o afrau.

Enllaç permanent: Vent d'afrau - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Vent constant equivalent | Glossari Meteorologia | Vent d'allau >

Novetats