Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Vent d'allau

Vent d'eviccoó impetuós, degut a la massa d'aire que l'estimbada d'una allau posa en moviment.

Enllaç permanent: Vent d'allau - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Vent d'afrau | Glossari Meteorologia | Vent de neu >

Novetats