Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Vent constant equivalent

En Balística, vent teòric, de direcció i velocitat constants, que produiria sobre un projectil el mateix efecte que els vents actuals que el projectil troba en el seu camí

Enllaç permanent: Vent constant equivalent - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Vent antitríptic | Glossari Meteorologia | Vent d'afrau >

Novetats