Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Zona de connexió

La que sol existir entre dos sistemes nuvolosos consecutius, principalment seguint el front polar i cap a la part equatorial de la regió compresa entre els dos sistemes. Es caracteritza per una faixa zonal de núvols de bon temps (Sc, St, boires).

Enllaç permanent: Zona de connexió - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Zero absolut | Glossari Meteorologia | Zona de silenci >

Novetats