Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Zonal

Adj. En la direcció dels paral•lels terrestres.

Enllaç permanent: Zonal - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Zona (o regió) convectiva | Glossari Meteorologia | Zones climàtiques >

Novetats