Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Zones climàtiques

Zones en cadascuna de les quals els climes tenen alguna semblança, i que recorden de lluny les zones geogràfiques de la Terra. Ordinàriament se n'admeten vuit: zona equatorial o intertropical, amb pluges abundants; la voregen dues zones subtropicals, de clima estepari o desèrtic; després segueixen dues zones temperades, amb pluges; una zona (exclusiva de l'hemisferi nord) de grans variacions de la temperatura, i finalment dos casquets polars amb temperatures glacials.

Enllaç permanent: Zones climàtiques - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Zonal | Glossari Meteorologia

Novetats