Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Accessos urbans

Punts de connexió entre el viari urbà i les xarxes viàries intraurbanes.

Enllaç permanent: Accessos urbans - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Accessibilitat | Glossari Ordenació del territori | Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses >