Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Aigües interiors

Espai marítim existent entre la terra ferma les línies de base establides a partir de les quals es mesura l'amplària del mar territorial. El seu traçat es regula a partir del Conveni de Ginebra (1958).

Enllaç permanent: Aigües interiors - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses | Glossari Ordenació del territori | Aigües territorials >