Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Delimitació

Acte d'establir els límits d'un àmbit la funció del qual s'ha fixat prèviament. Es tracta d'una operació essencial en el coneixement i comprensió de l'espai geogràfic i els territoris si li l'entén com l'acte que culmina qualsevol proposta de realitzar una distinció de part en aquells i, per tant, també de la regionalització en la seua més ampli sentit.

Enllaç permanent: Delimitació - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Costa | Glossari Ordenació del territori | Desenvolupament local >