Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Costa

Franja de terra que voreja el mar o àrea de contacte entre el mitjà marí i el terrestre.

Enllaç permanent: Costa - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Corporació local | Glossari Ordenació del territori | Delimitació >