Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Desenvolupament territorial

Distribució adequada del desenvolupament, entès en el seu més ampli sentit, en un àmbit al que li correspon la condició de territori. Aquest concepte conté tres idees principals: la de l'equilibri territorial, la del desenvolupament endogen i la del desenvolupament sostenible.

Enllaç permanent: Desenvolupament territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Desenvolupament local | Glossari Ordenació del territori | Desenvolupament urbà >