Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Desenvolupament urbà

Relació existent entre el progrés de les ciutats i la urbanització com a efecte lògic del desenvolupament econòmic o del desenvolupament en termes generals.

Enllaç permanent: Desenvolupament urbà - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Desenvolupament territorial | Glossari Ordenació del territori | Desequilibris territorials >