Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Economia regional

Corrent de pensament que es formalitza a mitjan segle XX, que pretén introduir la dimensió espacial en tot tipus d'anàlisis econòmiques efectuades sobre la producció, el consum i la distribució de béns o serveis.

Enllaç permanent: Economia regional - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Domini públic marítim-terrestre | Glossari Ordenació del territori | Eix territorial >