Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Domini públic marítim-terrestre

Conjunt de béns de l'estat, segons el que es disposa en la Constitució espanyola de 1978, que han estat desenvolupats, aclarits i regulats en la vigent Llei de Costes de 27 de juliol de 1988. Segons aquest text normatiu pertanyen a aquest conjunt els espais següents: la ribera del mar i de les ries, que inclou la zona marítim terrestre i les platges; el mar-territorial i les aigües interiors, amb el seu jaç i subsòl, els recursos naturals de la zona econòmica exclusiva i la plataforma continental; els penya-segats, els terrens bestiars al mar i els envaïts per aquest, les illes que existeixen o es formen en el mar territorial, aigües interiors i en els rius fins a on es facin sensibles les marees.

Enllaç permanent: Domini públic marítim-terrestre - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Domini públic | Glossari Ordenació del territori | Economia regional >