Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Entitat local

Unitat politica-administrativa que constitueix la baula bàsica de l'organització territorial de l'estat espanyol. Manquen de potestat legislativa encara que poden gaudir d'autonomia administrativa, amb normes i òrgans de govern propis.

Enllaç permanent: Entitat local - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Enclavament | Glossari Ordenació del territori | Equilibri territorial >