Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Equilibri territorial

Condició d'homogeneïtat o semblança entre àmbits diferents quan es refereix a nivells de desenvolupament econòmic i al benestar de les seues respectives poblacions.

Enllaç permanent: Equilibri territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Entitat local | Glossari Ordenació del territori | Especialització funcional >