Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Port

Lloc localitzat en la costa o en la marge d'un riu que serveix per a la atracada de vaixells, per a la seua protecció enfront d'inclemències meteorològiques, i per a la càrrega i descàrrega de mercaderies o el trànsit de persones. Per extensió del us, localitat on se situen instal•lacions portuàries.

Enllaç permanent: Port - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Polo de desenvolupament | Glossari Ordenació del territori | Proveïment d'aigua >