Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Polo de desenvolupament

Conjunt d'indústries bastant integrat i dinàmic, localitzat en els voltants d'una ciutat, del com s'espera que genere un efecte difusor del creixement econòmic en un territori més ampli, caracteritzat fins a aqueix moment per una escassa diversificació de la seua estructura productiva. Constitueixen un exemple destacat d'intervenció dirigista del sector públic en el procés industrialitzador.

Enllaç permanent: Polo de desenvolupament - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Política urbana | Glossari Ordenació del territori | Port >