Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Província

Entitat local amb personalitat jurídica pròpia, determinada per l'agrupació de municipis o de corporacions sobre els quals s'estén la seua jurisdicció. Igualment és un nivell de la organització territorial de l'estat i de les comunitats autònomes, al front de les quals es troba el subdelegat del govern i el delegat del poder autonòmic. De les cinquanta províncies en què es divideix el territori espanyol, set han perdut la seua condició d'entitat local, en identificar-se amb el de les comunitats autònomes provincials.

Enllaç permanent: Província - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Proveïment d'aigua | Glossari Ordenació del territori | Qualificació del sòl >