Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Regionalització

Acció de delimitar territoris en funció de les seues característiques mitjançant l'establiment de divisions operatives a una escala inferior a l'estatal. S'ha utilitzat per les ciències humanes i socials per a la individualització d'espais amb trets particulars, la realització d'estudis o l'agrupació de dades estadístiques.

Enllaç permanent: Regionalització - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Regió urbana | Glossari Ordenació del territori | Resíduos sòlids urbans >