Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Regió urbana

Espai geogràfic de grans dimensions que presenta elevades densitats de població, una important concentració empresarial i de vies de comunicació. Solen englobar un contingent demogràfic considerable, ja que integren diverses aglomeracions urbanes i ciutats principals fortament interrelacionades.

Enllaç permanent: Regió urbana - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Regió | Glossari Ordenació del territori | Regionalització >