Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Xarxa viària

Part de l'espai geogràfic terrestre, utilitzat o disposat per a possibilitar el seu accés, el seu recorregut o la intercomunicació dels diferents llocs i assentament en ell existents.

Enllaç permanent: Xarxa viària - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Xarxa urbana | Glossari Ordenació del territori