Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Xarxa urbana

Conjunt format per les ciutats d'un territori a l'efecte de la seua articulació i integració. Així, la xarxa està composta per ciutats que exerceixen funció de nodes o nusos d'una malla que cohesionen una superfície major.

Enllaç permanent: Xarxa urbana - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Xarxa ferroviària | Glossari Ordenació del territori | Xarxa viària >