Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Aquiescència

Tendència a contestar sí als ítems dels tests psicològics quan el sentit de la pregunta és afirmatiu (també val la inversa).

Enllaç permanent: Aquiescència - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Aptitud | Glossari Psicologia de la personalitat | Coeficient de correlació >