Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Constructe

Neologisme emprat per a denominar un concepte que forma part d’una teoria.
Concepte científic que forma part d’una teoria.

Enllaç permanent: Constructe - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Constitucional | Glossari Psicologia de la personalitat | Constructivisme >