Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Constructivisme

En teoria de la ciència, denominació d’aquelles teories que no es basen en principis o lleis pròpies d’altres teories.

Enllaç permanent: Constructivisme - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Constructe | Glossari Psicologia de la personalitat | Covariació >