Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Covariació

Variació conjunta de dues o més variables.

Enllaç permanent: Covariació - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Constructivisme | Glossari Psicologia de la personalitat | Desitjabilitat social >