Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Desitjabilitat social

Tendència a respondre els tests (o a comportar-se) d’acord amb les expectatives socialment acceptades i no d’acord amb les tendències individuals reals. De vegades s’interpreta aquesta tendència com a “mentidicitat” o el seu invers, “sinceritat”. Aquesta tendència pot esbiaixar molt els resultats en els autoinformes de personalitat.

Enllaç permanent: Desitjabilitat social - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Covariació | Glossari Psicologia de la personalitat | Dimensió >