Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Generalitzabilitat

Neologisme emprat per a designar la propietat que té una manera de fer concreta, d’estar present en diferents moments i llocs.

Enllaç permanent: Generalitzabilitat - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Fiabilitat | Glossari Psicologia de la personalitat | Generalitzacions >