Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Generalitzacions

Efecte de l’acció de generalitzar o d’induir, d’un fenomen o d’una sèrie de fenòmens, un concepte o principi general.

Enllaç permanent: Generalitzacions - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Generalitzabilitat | Glossari Psicologia de la personalitat | Genotipus >