Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Genotipus

Conjunt de gens que constitueixen el conjunt genètic d’un organisme.

Enllaç permanent: Genotipus - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Generalitzacions | Glossari Psicologia de la personalitat | Grups d’estandardització >