Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Grups d’estandardització

Grup de persones que serveix com a referència per als valors i les puntuacions d’un test psicològic.

Enllaç permanent: Grups d’estandardització - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Genotipus | Glossari Psicologia de la personalitat | Habilitat >