Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Habilitat

Destresa o perícia que una persona mostra en un àmbit específic de les capacitats cognitives o psicomotrius.

Enllaç permanent: Habilitat - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Grups d’estandardització | Glossari Psicologia de la personalitat | Hàbit >