Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Holístic

Neologisme emprat per a descriure la persona humana com un tot o unitat complexa.

Enllaç permanent: Holístic - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Hàbit | Glossari Psicologia de la personalitat | Inductiu >