Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Inductiu

Raonament per mitjà del qual hom remunta de la part al tot; el seu contrari és deductiu.

Enllaç permanent: Inductiu - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Holístic | Glossari Psicologia de la personalitat | Inhibició >