Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Inhibició

Estat d’activitat fisiològica deturat en un organisme o en part d’aquest mateix; el seu contrari és l’extinció.

Enllaç permanent: Inhibició - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Inductiu | Glossari Psicologia de la personalitat | Intel•ligència cristal•litzada >