Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Intel•ligència cristal•litzada

Tipus d’intel•ligència general, identificada per Cattell, que fa referència a la capacitat d’utilitzar el coneixement adquirit en moments en què es requereix. Correspon al resultat de la interacció entre la intel•ligència del subjecte i les experiències adquirides durant el desenvolupament.

Enllaç permanent: Intel•ligència cristal•litzada - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Inhibició | Glossari Psicologia de la personalitat | Intel•ligència fluida >