Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Intel•ligència fluida

Tipus d’intel•ligència general, definida per Cattell, que fa referència a la capacitat de jutjar i respondre a situacions noves. Manifesta la capacitat intel•lectual bàsica del subjecte independentment de les adquisicions educatives.

Enllaç permanent: Intel•ligència fluida - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Intel•ligència cristal•litzada | Glossari Psicologia de la personalitat | Interacció >