Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Interacció

Procés social per mitjà del qual els individus i els grups s’estimulen i reaccionen en relació els uns amb els altres.

Enllaç permanent: Interacció - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Intel•ligència fluida | Glossari Psicologia de la personalitat | Intuïtives >