Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Intuïtives

Que tenen intuïció, mena de facultat d’encert instintiu.

Enllaç permanent: Intuïtives - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Interacció | Glossari Psicologia de la personalitat | Ítem >