Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Ítem

Pregunta o prova que junt amb altres moltes configura un test. És la unitat mínima en què es pot dividir un test o prova psicològica.

Enllaç permanent: Ítem - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Intuïtives | Glossari Psicologia de la personalitat | Labilitat >