Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Labilitat

Reacció desproporcionada de l’organisme enfront de petits estímuls.

Enllaç permanent: Labilitat - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Ítem | Glossari Psicologia de la personalitat | Llei de parsimònia >