Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Llei de parsimònia

Principi de la metodologia científica que advoca per acceptar les explicacions més simples d’un fenomen quan hi ha més d’una explicació alternativa.

Enllaç permanent: Llei de parsimònia - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Labilitat | Glossari Psicologia de la personalitat | Longitudinals >