Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Longitudinals

Que es desenvolupen a través del temps.

Enllaç permanent: Longitudinals - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Llei de parsimònia | Glossari Psicologia de la personalitat | Maduració >