Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Maduració

Millor maduresa o estat global de la persona adulta normal amb relació a la forma, l’estructura i la funció de l’organisme.

Enllaç permanent: Maduració - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Longitudinals | Glossari Psicologia de la personalitat | Model >