Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Model

Part concreta d’una teoria que pensem reproduir imitant-la.

Enllaç permanent: Model - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Maduració | Glossari Psicologia de la personalitat | Qüestionari >