Glossaris

Glossaris

Glossari Psicologia de la personalitat / Terme

Reactivitat

Manera de comportar-se una persona, que s’explica per l’estimulació present, o millor, per la forma com s’ha interpretat la presència d’un estímul.

Enllaç permanent: Reactivitat - Data: 2012-12-18 09:11:29


< Quocient intel•lectual | Glossari Psicologia de la personalitat | Reduccionisme >